ARA
LANGUAGE

HABERLER

Üniversitemizin 3 Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Üniversitemiz ve Fırat üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan 3 proje TÜBİTAK 1001 ve 1002-A projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Uztimur’un yürütücülüğünü yaptığı ve Araştırama Görevlisi Cennet Nur Ünal’ın araştırmacı olarak yer aldığı ‘Gebelik Toksemili Keçilerde Proteomik Yaklaşımla Tanısal Biyobelirteçlerin Belirlenmesi’ isimli proje TÜBİTAK 1002-A projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bu projede proteomik yaklaşım kullanılarak yapılacak olan analizlerde yeni biyobelirteçlerle birlikte hastalığa ait yolakların ortaya konulmasına tedavi protokülünün yeniden düzenlenmesine ve gebelik toksemisi patofizyolojisinin daha detaylı bir şekilde aydınlatılması amaçlanıyor.

Fırat Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesindeki akademisyenlerinin iş birliğiyle yürütülecek ‘İshale Bağlı Sepsis Gelişen Buzağılarda Erken Renal Hasar Belirteçleri ve Akut Faz Proteinlerinin Araştırılması’’ isimli proje de TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje yürütücüsü: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa İssi’nin yürütücülüğünü yaptığı projede Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Murat Uztimur ve Arş. Gör. Cennet Nur Ünal ve Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bahaddin Dörtbudak araştırmacı olarak yer alıyor.

Bu proje ile renal hasarın erken dönemde saptanması sepsisli buzağılarda tedaviye kapsamlı bir yaklaşım ile buzağı ishallerine bağlı ölümleri azaltarak ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor. 

‘Theileria annulata ile Enfekte Sığırlarda Adipoz Dokudan Salgılanan Biyobelirteçlerin Araştırılması’ isimli proje de TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Fırat Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesindeki akademisyenlerin iş birliğiyle gerçekleştirilecek projede Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa İssi proje yürütücülüğünü yaparken, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Murat Uztimür ve Arş. Gör. Cennet Nur Ünal da araştırmacı olarak yer alıyor.

Bu proje ile Theileria annulata ile doğal enfekte sığırlarda anemi ile adipoz doku hormonları arasındaki ilişki ve patogenezisi üzerindeki etkisi araştırılıyor.