ARA
LANGUAGE

Anasayfa

MİSYONUMUZ
Bingöl Üniversitesi, bilimsel prensipler çercevesinde, bilim insanı olma düşüncesinden ayrılmadan, sürekli sorgulayan, araştıran, değişime ve gelişime inanmışlık duygusu içerisinde, çevresi ve topmuyla işbirliği yapan, ideal bir nesil ve ideal bir toplum oluşturma gayreti içinde olan bir üniversitedir.

VİZYONUMUZ
Bingöl Üniversitesi, öncelikle bilimsel faaliyetleriyle birlikte, içinde bulunduğu toplumun gerçeklerinin farkında ve değerleriyle barışık olarak toplumla güçlü ilişkiler kuran bölgesel kaynakları en ideal biçimde kullanıp sürdürelebilir kalkınmayla birlikte insan odaklı rekabet gücünü artıran, yükseköğretimde çağın gereklerine yönelik adımlar atan ve bilimsel değerleri kendine rehber edinen ve özümseyen bir üniversite olcaktır.