ARA
LANGUAGE

GENEL

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.


GENEL SEKRETER
Görevleri:

 • Bingöl Üniversitesi idari birimlerinin ve hizmetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi ile verimli, düzenli ve ahenkli çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonun oluşturulması; Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'na Raportörlük yapılması.


Görev Tanımı

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlanması,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapılması, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararlarının üniversiteye bağlı birimlere iletilmesi,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunulması,
 • Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesi,
 • Rektörlüğün yazışmalarının yapılması,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesi,
 • Üniversitenin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevlerin yapılması.


GENEL SEKRETER YARDIMCISI;
Görevleri;

 • Bingöl Üniversitesinin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasında Genel Sekretere yardımcı olmak , idari görevin verimliliğini sağlamak için gerekli koordinasyonu oluşturmak başlıca görevleridir. Bu görevler için Genel Sekretere karşı sorumludur.


Görev Tanımı;

 • Üniversitenin idari birimlerinin verimli,düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olmak,
 • Genel Sekreterliğe vekaletinde ,Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.


Yetkileri

 • Devredilen yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekretere yardımcı olmak.