ARA
LANGUAGE

KURULUŞUMUZ VE GÖREVLERİMİZ
 
Kuruluşumuz:
Yazı İşleri Müdürlüğü Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar ile Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuştur.
 
Yasal Dayanak:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesi çerçevesinde görev yapmakta olup bu maddeyi de içine alan 124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri yer almaktadır.
 
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
  • Genel Sekreterlik tarafından havale edilen yazılar. (Kurum içi ve dışı yazışmalar)
  • Fakülte Yüksekokul ve Enstitülerin kurum dışı yazışmaları.
  • Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması; ilgili gündeme ait eklerin oluşturulması; Senato ve Yönetim Kurulu üyelerine toplantıların haber verilmesi; çıkan kararların yazılması, çoğaltılması ve dağıtımının yapılması, kararların kaydedilmesi.
  • Gizli yazışmaların takibi.

Misyonumuz 

Bingöl Üniversitesi’nin yazışmalarına verilmesi gereken cevapların daha verimli ve etkin bir biçimde yerine getirmek, hedef ve sonuç odaklı olmasını sağlamak, idari ihtiyaçları ve yasal mevzuatı yakından takip ederek standartları oluşturmak.

Vizyonumuz 

Bingöl Üniversitesi’nin yazışma hizmetlerini planlayarak yürüten; Üniversitenin güçlü kurumsal kimlik ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak; araştırıcı, paylaşımcı, çözümleyici düşünce yapısında; kalite anlayışını benimseyerek toplum yararına hizmetler sunabilen ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir birim olmak.

Kalite Politikamız

  • Kalite Politikalar çerçevesinde ihtiyaç ve beklentileri karşılamak,
  • Teknolojiyi her alanda etkili kullanmak,
  • Çalışanların niteliklerini artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Mevzuat ve standartları sürdürülebilir şekilde uygulamak,
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmek ve tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir birim olabilmektir