ARA
LANGUAGE

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Alanı

Adı Soyadı

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran DİLSİZ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Doç. Dr. İkram ORAK

Filoloji Temel Alanı

Doç. Dr. Yılmaz IRMAK

Filoloji Temel Alanı

Doç. Dr. İbrahim USTA

İlahiyat Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin BASUĞUY

İlahiyat Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah ÜLGEN

Mühendislik Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ALASHAN

Mühendislik Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Üsame DEMİR

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Emine YILMAZ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇAĞLAYAN

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Hıdır APAK

Spor Bilimleri Temel Alanı

Doç. Dr. Gökmen KILIÇASLAN

Spor Bilimleri Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir KEMENT

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Doç. Dr. Hakan İNCİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÇELİK

 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

İlgili Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Doç. Dr. Feride AKMAN Üye
Doç. Dr. M. Nuri AÇIK         Üye
Doç. Dr. İmran ASLAN           Üye
Doç. Dr. Ahmet KAYINTU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇETKİN          Üye
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZHAN BAKIR Üye
Öğr. Gör. Doygun DEMİROL Üye
Öğr. Gör. Çiğdem ÇOBAN Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye
Öğrenci Konseyi Başkanı Üye

 

Eğitim Öğretim Komisyonu

İlgili Rektör Yardımcısı Başkan
Fakültelerin Eğitim-Öğretimden Sorumlu Dekan Yardımcıları Üye
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Eğitim-Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcıları Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye

 

Erasmus Hibe Ödemeleri ve Personel Hareketliliği Komisyonu

İlgili Rektör Yardımcısı Başkan
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Üye
Doç. Dr. Ahmet KAYINTU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin BASUĞUY  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Veysel SÜZERER Üye

 

Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Rektör Yardımcısı Başkan
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üye
Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü                 Üye
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı  Üye

Ödül Komisyonu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Üye
Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ Üye
Prof.Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Prof.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA Üye

 

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu
Fakülte Dekanları
Enstitü Müdürleri
Yüksekokul Müdürleri
Meslek Yüksekokulu Müdürleri
Uzman (2 kişi)
Danışman
Koordinatör