ARA
LANGUAGE

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Kriterlerini Değerlendirme Üst Komisyonu

Prof. Dr. Enis KARABULUT Başkan
Prof. Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN Üye
Prof. Dr. Sıtkı ULUERLER Üye
Prof. Dr. Abdunnasır SÜT Üye

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Alanı

Ad Soyadı

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Doç. Dr. Pınar ERTEN

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Doç. Dr. İkram ORAK

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı

Doç. Dr. Kamuran DİLSİZ

Filoloji Temel Alanı

Doç. Dr. Adem GÜRBÜZ

Filoloji Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

Hukuk Temel Alanı

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ

İlahiyat Temel Alanı

Doç. Dr. Bedrettin BASUĞUY

İlahiyat Temel Alanı

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Mühendislik Temel Alanı

Doç. Dr. Sadık ALASHAN

Mühendislik Temel Alanı

Doç. Dr. Özgür ÖZGÜN

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Özer YAMAN

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Bozan Serhat İZOL

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Doç. Dr. Nazlı Pınar ARSLAN

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Doç. Dr. Beşir KOÇ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Doç. Dr. Mehmet Barış ASLAN

Spor Bilimleri Temel Alanı

Doç. Dr. İlimdar YALÇIN

Spor Bilimleri Temel Alanı

Doç. Dr. Barış KARAOĞLU

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Doç. Dr. Hakan İNCİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Doç. Dr. Şenol ÇELİK

 

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

İlgili Rektör Yardımcısı Başkan
Prof. Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Doç. Dr. Feride AKMAN Üye
Doç. Dr. M. Nuri AÇIK         Üye
Doç. Dr. İmran ASLAN           Üye
Doç. Dr. Ahmet KAYINTU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇETKİN          Üye
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZHAN BAKIR Üye
Öğr. Gör. Doygun DEMİROL Üye
Öğr. Gör. Çiğdem ÇOBAN Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye
Öğrenci Konseyi Başkanı Üye

 

Eğitim Öğretim Komisyonu

İlgili Rektör Yardımcısı Başkan
Fakültelerin Eğitim-Öğretimden Sorumlu Dekan Yardımcıları Üye
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının Eğitim-Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcıları Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye

 

Erasmus Hibe Ödemeleri ve Personel Hareketliliği Komisyonu

İlgili Rektör Yardımcısı Başkan
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Üye
Doç. Dr. Ahmet KAYINTU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin BASUĞUY  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Veysel SÜZERER Üye

 

Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Rektör Yardımcısı Başkan
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üye
Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü                 Üye
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı  Üye

Ödül Komisyonu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Üye
Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ Üye
Prof.Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Prof.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA Üye

 

Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme Komisyonu
Fakülte Dekanları
Enstitü Müdürleri
Yüksekokul Müdürleri
Meslek Yüksekokulu Müdürleri
Uzman (2 kişi)
Danışman
Koordinatör

 

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ (İlgili Rektör Yardımcısı)  Başkan
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ALKAL (Sosyal Bilimler MYO)  Üye-Sekreterya
Dr. Öğr. Üyesi Kemal NAZLI (Solhan Sağlık MYO) Üye-Sekreterya
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KILINÇER (İslami İlimler Fakültesi)  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mert AYTAÇ (Fen Edebiyat Fakültesi) Üye
Doç. Dr. İlimdar YALÇIN (Spor Bilimleri Fakültesi) Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bayram YURT (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)  Üye
Arş. Gör. Veysi AKA (Fen Edebiyat Fakültesi) Üye
Öğr. Gör. Merve ÇELİK (Sağlık Hizmetleri MYO) Üye
Psikolog Songül OYA (SKS)  Üye
Muhittin TETİK (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)  Üye