ARA
LANGUAGE

Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Enis KARABULUT Başkan
Prof. Dr. Bahri PATIR Üye
Prof. Dr. Aydın GİRGİN Üye
Prof. Dr. Abdurrahman GÜL Üye
Prof. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU Üye
Prof. Dr. Hayati YÜKSEL Üye
Prof. Dr. Mehmet Nuri AÇIK Üye

 

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Başkan
Prof. Dr. Cengiz ÖNER Üye
Prof. Dr. Yunus ESEN Üye
Prof. Dr. İskender DEMİRKOL Üye
Prof. Dr. Zafer ŞİAR Üye
Prof. Dr. Sabahattin KAYA Üye

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Mustafa AGÂH Başkan
Prof. Dr. Ersin ERKAN  Üye
Prof. Dr. Nusrettin BOLELLİ Üye
Prof. Dr. Sait PATIR Üye
Prof. Dr. Hamza ALTIN Üye
Prof. Dr. Hikmet TAN Üye
Prof. Dr. Yaşar BAŞ Üye

 

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ  Üye