ARA
LANGUAGE


Prof.Dr.Ramazan SOLMAZ

1979 yılında Bingöl’de doğan Ramazan Solmaz, 1993 yılında Servi YİBO, 1996 yılında Adana Yüreğir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversitede Kimya Anabilim Dalı’nda 2004 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2002-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Solmaz, 2012 yılında Doçent ünvanı almıştır. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Brown University’de nanomalzemeler üzerine çalışmalar yapmıştır. Malzemelerin dayanımı ve malzeme bilimi, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları, hidrojen enerjisi, piller, yakıt pilleri ve iletken polimerler gibi elektrokimyanın çok değişik alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Bu konulardaki çalışmalarıyla bazı yöntemler ve yaklaşımları ilk defa kullanmış, çok sayıda yeni ürün ve malzemeyi literatüre kazandırmıştır. Uluslararası indeksli ve oldukça saygın dergilerde yapmış olduğu birçok makalesi ilgili dergilerin en çok atıf alan makaleler listesine girmiş ve Electrochimica Acta Top Cited Article 2008 to 2009 Award, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Top Cited Author Award, Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2010 from Scopus Award, Corrosion Science Most Cited Article for 2011 Award ile ödüllendirilmiştir. Uluslararası birçok bilimsel dergide aktif olarak editör, konuk editör veya yayın kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Bunlardan Assistant Editor olarak görev aldığı International Journal of Hydrogen Energy dergisi alanında dünyanın en iyi dergilerindendir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde 60’tan fazla seçkin dergide 400’den fazla bilimsel makale ve ayrıca TÜBİTAK ve diğer kurumlara sunulan 20’ye yakın araştırma projesi için hakemlik yapmış ve bu alanlarda bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. 4 tanesi TÜBİTAK destekli olmak üzere 18 adet araştırma projesinde görev almış veya almaktadır. Danışmanlığında 6 adet yüksek lisans tezi tamamlanmış olup 4 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi danışmanlığı devam etmektedir. Malzemelerin korozyonu alanında dünya bilimine yapmış olduğu katkılar dolayısı ile 2012 yılında Türkiye Korozyon Derneği Yönetim Kurulu tarafından, European Federation of Corrosion tarafından 3 yılda bir verilmekte olan Kurt Schwabe ödülüne Türkiye adayı olarak gösterilmiş olup ödülü kazanan dünyada 5’nci, Türkiye’de ilk bilim insanı olmuştur. Bilim dünyasına yapmış olduğu önemli katkılar dolayısı ile Bilim Kahramanları Derneği Temel Bilimler Kimya alanında 2013 yılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2014 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 1.’lik Ödülü gibi çok sayıda saygın ödüle layık görülmüştür.