ARA
LANGUAGE

SENATO

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı / Üye

hciftci@bingol.edu.tr Rektörlük TLF. 3407-5281

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

Ziraat Fakültesi Dekanı / Üye

taygun@bingol.edu.tr Ziraat Dekanlık: 5319 / Veteriner Zootekni:

Prof. Dr. Hamza ALTIN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı/ Üye

haltin@bingol.edu.tr 2412-2436-5316-5324

Prof. Dr. Cengiz ÖNER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı / Üye

coner@bingol.edu.tr 1778

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Vekil Dekan/ Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410

Prof. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

zsiar@bingol.edu.tr Bölüm: 5734 / FBE: 5368

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü / Üye

abedeva@bingol.edu.tr 5523

Prof. Dr. Bahri PATIR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

bpatir@bingol.edu.tr 5406 (Vet.Fak.); 5080 (Enst.)

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürü / Üye

nozbay@bingol.edu.tr 5439 - 1168

Prof. Dr. Yaşar BAŞ

Sosyal Bilimler M.Y.O. Müdürü / Üye

ybas@bingol.edu.tr 2406-5466

Doç. Dr. MEHMET AKİF AKYOL

Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü / Üye

mehmetakifakyol@bingol.edu.tr 4065 - 5332 (Müdür odası) / 5486 (Öğr. Üyesi Odası)

Doç. Dr. İkram ORAK

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü / Üye

iorak@bingol.edu.tr 4113, 5330

Doç. Dr. Veysel TURAN

Ziraat Fakültesi Temsilcisi / Üye

vturan@bingol.edu.tr 5492 (Rektörlük)

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin YAKIŞAN

İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi / Üye

nyakisan@bingol.edu.tr 5552- Dekan Yrd: 5569

Dr. Öğr. Ü. Harun Kaya KESİK

Veteriner Fakültesi Temsilcisi / Üye

hkesik@bingol.edu.tr Veteriner Fak: 5425/5186

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi / Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR

Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi / Üye

sbor@bingol.edu.tr 4008

Sait Nur OKUCU

Öğrenci Temsilcisi / Üye