ARA
LANGUAGE

SENATO

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı / Üye

hciftci@bingol.edu.tr Rektörlük TLF. 3407-5281

Prof. Dr. Hamza ALTIN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı/ Üye

haltin@bingol.edu.tr 2412-2436-5316-5324

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

Ziraat Fakültesi Dekanı / Üye

taygun@bingol.edu.tr Ziraat Dekanlık: 5319 / Veteriner Zootekni:

Prof.Dr. Ersin ERKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan/ Üye

eerkan@bingol.edu.tr 1728

Prof. Dr. Mustafa AGAH

İslami İlimler Fakültesi Vekil Dekan/ Üye

magah@bingol.edu.tr 5314

Prof. Dr. Cengiz ÖNER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı / Üye

coner@bingol.edu.tr 1778

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Vekil Dekan/ Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410

Prof. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

zsiar@bingol.edu.tr Bölüm: 5734 / FBE: 5368

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü / Üye

abedeva@bingol.edu.tr 5523

Prof. Dr. Bahri PATIR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

bpatir@bingol.edu.tr 5406 (Vet.Fak.); 5080 (Enst.)

Prof. Dr. Yaşar BAŞ

Sosyal Bilimler M.Y.O. Müdürü / Üye

ybas@bingol.edu.tr 2406-5466

Prof. Dr. Nusret ÖZBAY

Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürü / Üye

nozbay@bingol.edu.tr 5495-5439 (MYO), 5017 (Merkezi Lab)

Doç. Dr. Halil ŞİMŞEK

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü / Üye

hsimsek@bingol.edu.tr Akademik Ofis: 5752 İdari Ofis: 5330

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin YAKIŞAN

İslami İlimler Fakültesi Temsilcisi / Üye

nyakisan@bingol.edu.tr 5552- Dekan Yrd: 5569

Doç. Dr. Harun Kaya KESİK

Veteriner Fakültesi Temsilcisi / Üye

hkesik@bingol.edu.tr Veteriner Fak: 5106/5186

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi / Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410

Sait Nur OKUCU

Öğrenci Temsilcisi / Üye